, 1150 BCE

08743388d2b62f82db177496e700025a4b8ad7e8.jpg
Name
/赖/颖
Surname
Given names
Note: 叔颖,姬姓,赖氏,名颖,周朝诸侯国赖国始封君、赖姓一始祖,周文王第13子。
Birth
Note: 颖公出生推测约为公元前1150年,与周武王同时代。
Residence
Birth

颖公出生推测约为公元前1150年,与周武王同时代。

Name

叔颖,姬姓,赖氏,名颖,周朝诸侯国赖国始封君、赖姓一始祖,周文王第13子。

Note

据本支家谱记载一世祖为颖公,为轩辕黄帝二十九世孙,周文王第十三子。武王令弟封地颖叔于赖国在凌以,因为姓是赖,古青州之地在齐东壁,其郡邑以国土颖川为郡,即河南许州是也颖川郡。生一子名惠公。

据百度百科:叔颖,姬姓,赖氏,名颖,周朝诸侯国赖国始封君、赖姓始祖,武王令弟叔颖率兵与诸侯讨伐无道之纣王,功成退居河南省赖地,武王封于赖国。后世子孙为纪念先世创业,乃以国名赖为姓,国土颍川为号,尊周文王之子叔颖为赖氏一世祖。

Media object
08743388d2b62f82db177496e700025a4b8ad7e8.jpg
08743388d2b62f82db177496e700025a4b8ad7e8.jpg
Note: 家谱记载一世祖、二世祖、三世祖、四世祖、五世祖。
fancy-imagebar
赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–) 赖颖 (1150 BCE–)